Zelený park, ktorý sa nachádza v mestskej časti Rosinky, hneď pri vstupe od Rosinskej cesty, slúži ľuďom na prechádzky a oddych už viac ako 20 rokov. Na jeho mieste sa kedysi nachádzalo smetisko, neskôr tam vybudovali detské ihrisko a vysadili stromy.

V máji 2009 sa pristúpilo k rekonštrukcii starého ihriska, v rámci ktorej sa železné preliezky vymenili za nové, drevené a plastové moduly, postavil sa plot, vybudovali chodníky a osadili lavičky. Vďaka tomu vznikol úplne nový priestor, kde sa môžu deti bezpečne hrať a tráviť voľný čas.

Celý park navyše mesto Žilina roky udržiava, pravidelne vykonáva orez a ošetrenie drevín a stromov, kosenie trávy či iné úpravy. Park využívajú najviac miestni obyvatelia a vďaka množstvu zelene tvorí pekný vstup do mestských častí Rosinky a Trnové.

Začiatkom mája sa však na pravidelnom stretnutí poslancov s občanmi v Trnovom, prišli sťažovať niekoľkí obyvatelia Rosiniek. Vyslovili obavy o budúcnosť parku, keďže podľa ich informácií pozemky nepatria mestu Žilina a nedávno ich do svojho vlastníctva kúpila súkromná osoba.

Prítomní občania na stretnutí zostali touto správou zaskočení a k téme rozbehli rozsiahlu diskusiu. Zatiaľ síce nie je známe, čo nový vlastník na pozemku zamýšľa, časť obyvateľov sa obáva prípadnej zástavby. Upozornili, že miesto má v súčasnej podobe vysokú spoločenskú hodnotu, o ktorú by prípadným výrubom prišlo.

V minulosti vlastnili pozemky ľudia žijúci v Českej republike, ktorí ich nadobudli dedičstvom. Po zmene majiteľa sú zapísané na liste vlastníctva jedného z obyvateľov Rosiniek. Paradoxom je situácia, že Mesto Žilina počas uplynulých rokov udržiavalo park aj v častiach, ktoré nevlastnilo.

Ešte prednedávnom v ňom prebiehali prvé jarné práce, tie sa odteraz budú pravdepodobne vykonávať len na území, ktoré je vo vlastníctve mesta. Ide o priestor detského ihriska a jeho blízke okolie.