Mestský úrad v Žiline informuje občanov, že od 23.5. do 28.5. 2017 bude vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov v mestských častiach Brodno, Považský Chlmec, Rosinky a Trnové.

Veľkokapacitné kontajnery na odloženie nižšie uvedených odpadov budú rozmiestnené podľa nasledujúceho harmonogramu:

Rosinky

Majerská ulica
Brezová ulica č. 56 – 59
spojnica Ulice Mikuláša Nigriniho a Nábrežnej ulice

Trnové

Magočovská ulica (konečná MHD)
Horná Trnovská ulica (zastávka MHD pri obchode)
Nový Domov (zástavka MHD Rakové)
Horná Trnovská ulica (pri futbalovom ihrisku)
Cintorínska ulica (pri cintoríne)