Prevádzkovateľ


Názov: INAQ s.r.o.
IČO: 47 696 800
DIČ: 202 404 9467
Kancelária Makovického 3, 010 01 Žilina
Bankové spojenie 2928 9099 58 / 1100
Telefón: 041 / 764 32 97
Mobil: 0902 848 552
0915 815 941
Facebook