Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - jar 2016

Mestský úrad v Žiline (Odbor životného prostredia) oznamuje, že od 4.4. do 16.5.2016 je na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov.

Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod.

Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: napr. chladničky, televízory, pneumatiky, akumulátory, elektronika a ďalšie komodity, ktoré môžete bezplatne odovzdať do zberného dvora:

zberný dvor na Jánošíkovej ulici v centre mesta
(pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.).

Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov budú rozmiestnené podľa nasledujúceho harmonogramu:

Od 25.4. do 2.5.2016

Rosinky
Majerská ulica
Brezová ulica č. 56 – 59
spojnica Nigríniho ulice a Nábrežnej ulice

Trnové
Magočovská ulica (konečná MHD)
Horná Trnovská ulica (zastávka MHD pri obchode)
odbočka na Rakové (pri drevenom obchode)
pri futbalovom ihriskuFacebook