Oznam o zriadení klubu dôchodcov v Trnovom - predbežný zápis je možný v sob

Počas brigády v sobotu t.j. 16.4.2016 bude v čase od 8:00 - 12:00 hod. prebiehať predbežný zápis záujemcov do novovznikajúceho klubu dôchodcov Trnové.

Denné centrum by malo vzniknúť od septembra 2016 a po dohode s ovocinármi a mestom Žilina, by na toto centrum mali slúžiť priestory domu ovocinárov.

Bližšie informácie poskytnú poslanci osobne 16.apríla.Facebook