Na kontrolu komína máte čas do konca roka. Pozor, platia nové pravidlá

Zvykli ste si po zimnej sezóne vlastnoručne vyčistiť komín v dome? Ešte vlani ste tak mohli robiť, lebo vyhláška ministerstva vnútra od roku 2007 neurčovala, kto ho má kontrolovať či čistiť. Od začiatku tohto roka však platí iný režim.

Majitelia domov musia po novom aspoň raz ročne zabezpečiť kontrolu komína „osobou s odbornou spôsobilosťou“, teda kominárom. Prvýkrát tak musia urobiť do 31. decembra 2016. Zmeny priniesla novela zákona o ochrane pred požiarmi.

Viac informácií získate na adrese:
http://gazduj.etrend.sk/clanky-gazduj/kontrola-komina-nove-pravidla.htmlFacebook