V auguste vykonáva mesto bezplatný zber elektroodpadu

Mesto Žilina, v spolupráci so združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu - Envidom, zabezpečuje aj v roku 2017 v mestských častiach zber starého elektroodpadu (chladničky, práčky, televízory, rádia, počítače, monitory, varné kanvice a iný elektroodpad), ktorý môžu občania bezplatne priniesť v určenom čase na uvedené stojisko.

sobota 19. augusta 2017

Čas Miesto
12:00 - 12:30 Rosinky - Nový domov - aut. zastávka
12:40 - 13:10 Trnové - obratisko autobusov
13:20 - 13:50 Trnové - vstup na futbalové ihrisko
14:00 - 14:30 Trnové - pri Urbárskom dome


Facebook