V dňoch 6. - 10. marca 2018 budú rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery

Mestský úrad v Žiline (odbor životného prostredia) si Vám dovoľuje oznámiť, že od 6. 3. do 10. 3. 2018 budú rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery v mestských častiach Trnové a Rosinky.

Trnové

Magočovská ulica (konečná MHD)
Horná Trnovská ulica (zastávka MHD pri obchode)
Nový Domov
Horná Trnovská ulica (pri futbalovom ihrisku)
Cintorínska ulica (pri cintoríne)

Rosinky

Majerská ulica
Brezová ulica č. 56 – 59
spojnica Ulice Mikuláša Nigriniho a Vážskej uliceFacebook