Cesta spájajúca ulice Cintorínska a Nový Domov


Text podnetu:
06. máj 2015


Občania požiadali o informáciu, či mesto plánuje vybudovanie komunikácie, ktorá je
zakreslená v územnom pláne a má spájať dolnú časť Trnového, počnúc ulice Nový domov,
končiac na ulici Cintorínska (pri materskej škole).

Stanovisko:
07. júl 2015


Bez stanoviskaFacebook