Znečistené hroby po kosení trávy


Text podnetu:
13. júl 2015


Dnes po návšteve cintorína v Trnovom som ostala veľmi nemilo prekvapená odvedenou prácou ľudí, ktorí sú zodpovední za pokosenie trávy v oblasti cintorína. Hroby sú  zdevastované odpadom po kosení. Nie len ja som dnes začudovane krútila hlavou…

Ak to má robiť niekto, kto to nevie, nech to radšej nerobí vôbec. Ak by som ho pri práci pristihla, dôrazne by som požiadala o uvedenie hrobového miesta do pôvodného stavu
stavu.

 

 

Stanovisko:
26. júl 2015


Situácia nastáva pravidelne.
Ľudia vždy po kosení podávajú sťažnosti no správca cintorínov doteraz nepristúpil k náprave.Facebook