Predajňa potravín pri zastávke MHD Rakové


Text podnetu:
26. marec 2015


V septembri 2014 sa na tejto web stránke riešil podnet občanov, ktorí prejavili záujem o umiestnenie mobilného stánku pekárne Ďuroška pri autobusovej zastávke Rakové. Veľmi sme sa tomuto zámeru potešili, avšak odvtedy nie sú zverejnené žiadne informácie k tomuto zámeru - kedy a či vôbec sa zrealizuje?

Stanovisko:
27. marec 2015


Podľa vyjadrenia majiteľa, pekáreň Ďuroška nemá záujem o umiestnenie mobilného stánku na predaj pekárenských výrobkov v časti Rosinky, nakoľko by režijné náklady prevyšovali zisk. Budova na Bagarovej ulici je v štádiu ukončovacích prác a následne bude prebiehať kolaudačné konanie. Je však potrebné dorobiť parkovisko pred budovou a ostatné exteriérové úpravy. Podľa vyjadrenia majiteľa budovy p. Chupeka, by sa samotné spustenie prevádzky predajne a prípadného pohostinstva mohlo uskutočniť najskôr o 3 mesiace.

Vyjadrenie poskytol poslanec MZ Jozef Juriš.

Článok: Obchod s potravinami na Rosinkách bude, nie však tam, kde sa plánovaloFacebook