Znečistené koryto potoka Trnovka od Cintorínskej po Nový Domov


Text podnetu:
05. máj 2015


Mám dotaz, ktorý sa týka značne znečisteného koryta potoka Trnovka v časti pod Dúbravami (resp. od cintorína k Novému domovu).  Horný úsek potoka bol krásne zregulovaný a prečistený, no ostatnej časti tohto potoka nikto nevenoval pozornosť. Cez koryto prerastá na mnohých úsekoch vŕbie, čím vznikajú hate plné odpadu, ktorý tu bol naplavený. Ani opakovaná snaha z vlastnej iniciatívy nepriniesla pozitívny progres v tomto smere. Odpadkov je čoraz viac a koryto potoka sa pozvolne čoraz viac zväčšuje.  Najmä pri výdatných dažďoch dochádza v dôsledku upchatia toku na viacerých miestach k vylievaniu potoka zo svojho koryta a voda sa tak valí po pozemkoch, ktoré zostávajú podmáčané. Svojpomocne nie je možné tieto upchaté miesta s naplaveným odpadom dostatočne uvoľniť a adekvátne prehľbiť koryto potoka, za účelom zabezpečenia žiadaného a bezproblémového prietoku.

Stanovisko:
06. máj 2015


Podľa vyjadrenia správcu vodného toku, by čistenie malo prebiehať v letných mesiacoch roku 2015. V prílohe sa nachádza popis plánovaných činností a investícií.

Fotografie:
Facebook