Postavenie poslancov Mestského zastupiteľstva

Úradná tabuľa mesta

Mestský úrad

 

Poslanec Kontakt

Jozef Juriš

Rakové 75/19, 010 01 Žilina

Telefón: 0905 267 951

Email: vekam@vekam.sk

Mgr. Anton Trnovec

Chalupkova 1082/47A, 010 09 Žilina

Telefón: 0917 176 992

Email: Anton.Trnovec@zilina.sk