Dobrovoľný hasičský zbor Žilina - Trnové má v súčasnosti 68 členov, 1 čestného člena a dve družstvá mladých hasičov.

História DHZ Trnové

Oficiálna stránka DHZ Trnové


Členovia výboru DHZ:

Predseda Darina Žipaj Mišková
Veliteľ  Roman Huliak
Preventivár Róbert Huliak
Pokladník Ing. Eva Mihová 
Tajomník Rudolf Huliak ml.
Referent mládeže Ing. Igor Danaj
Organizačný referent Peter Pirošík
Členovia výboru Huliak Rudolf st.
Strojník Klotton Marián
Členovia výboru Huliak Rudolf st.
Revízna komisia Ing. Jaroslav Gir - vedúci
Ľuboš Blanár
Tomáš Zajaček


Hasičská zbrojnica sa nachádza v Urbárskom dome na ulici Ovocinárskej

Na zásah máme k dispozícii DVS A 31, PS 8, PS 12, a dostatočné množstvo hadíc.

Aj vďaka sponzorom máme súťažnú PS 12 - /19 / a kompletnú športovú výstroj a výzbroj pre žiakov aj dospelých.

DHZ sa aktívne zapája do rôznych činností v našej mestskej časti (preventívne protipožiarne prehliadky, kultúrno-spoločenské akcie, brigády a iné).

Firma Pyrostop v spolupráci s DHZ od roku 1993 je usporiadateľom kvalitnej pohárovej súťaže mladých hasičov „o putovný pohár fy. Pyrostop“.

V roku 2005 sme organizovali 1 ročník pohárovej súťaže pre dospelých „o putovný reliéf sv. Floriána“, ktorá je od roku 2007 zaradená do seriálu súťaží Severoslovenskej Hasičskej Ligy (SSHL).