Adresa: Cintorínska 1323/38, 010 01 Žilina
Telefón: 041/5964192
E-mail: fara.trnove@gmail.com
Web: www.trnove.fara.sk

Trnové sa v druhej polovici 17. storočia oddelilo od Višňového a stalo sa fíliou obce Rosina. Od 1. júla 2003 je Trnové samostatná rímsko-katolícka farnosť zriadená nitrianskym biskupstvom ako farnosť svätých Cyrila a Metoda. Do farnosti Trnové patrí Trnové a žilinské Rosinky. Farský kostol sv. Cyrila a Metoda posvätil 16. júla 1995 Ján Chryzostom kardinál Korec a základný kameň nového kostola posvätil sv. Otec Ján Pavol II. dňa 22. apríla 1990 v Bratislave pri prvej návšteve Slovenska. V Trnovom sú postavené dva kostoly - Farský kostol sv. Cyrila a Metoda a drevený Kostol sv. Juraja.

Pod Rímskokatolícku cirkev Farnosť Trnové patrí aj filiálka Rosinky. Farnosť Trnové má Farský kostol sv. Cyrila a Metoda z roku 1995 a drevený Kostol sv. Juraja z roku 1583. Vo Filiálke Rosinky nie je kostol ani kaplnka. Rímskokatolícka farnosť Trnové patrí pod Dekanát Žilina.

Štatistika

KRSTY
Roku 2010: 41
Roku 2011: 20
Roku 2012: 42, z toho 24 chlapcov a 18 dievčat

POHREBY
Roku 2010: 35
Roku 2011: 24
Roku 2012: 24, z toho 13 žien a 11 mužov

SOBÁŠE
V roku 2010: 10
V roku 2011: 10
V roku 2012: 8