Oficiálna stránka Martina Čerňanského

Heligónková škola Martina Čerňanského vznikla v apríli roku 2007. Jej zakladateľ Martin Čerňanský vyučuje hru na diatonický akordeón - heligónku. Sám začal hrať ako šestnásťročný, odkedy ako samouk postupne objavoval čaro tohto jedinečného nástroja. O dva roky neskôr si jeho hru všimol vtedajší pedagóg Žilinského konzervatória Miroslav Košnár, ktorý ho priviedol k chromatickému gombíkovému akordeónu, na ktorý hrá s rovnakou obľubou ako na heligónku.

Tento interpret získal v hre na heligónke množstvo ocenení doma i v zahraničí. Jeho najväčším úspechom je 6.miesto z Majstrovstiev sveta v hre na štvorradovej heligónke z rakúskeho Saalfedenu z roku 2005. Neustály záujem okolia o tento nástroj i jeho túžba rozdávať svoje skúsenosti ostatným ho priviedli k tomu, aby sa začal aktívne venovať výučbe hry na heligónke.

Vytvoril si vlastnú metódu zápisu jednotlivých piesní aj originálny spôsob výučby, podľa ktorej sa dá veľmi rýchlo a efektívne naučiť hrať. Svedčí o tom i fakt, že v súčasnosti má jeho škola viac ako 70 žiakov z rozličných kútov Slovenska. Postupne sa aj v Trnovom sformovala skupinka veľmi šikovných heligónkárov, ktorí sa po prvý krát spoločne predstavili počas vianočných sviatkov v Kostole sv. Cyrila a Metoda v roku 2008. Úspešne sa prezentovali aj na Staromestských slávnostiach v Žilina v roku 2009, na Svätojurajských hodoch v Trnovom v roku 2009 i na jubilejnom koncerte miešaného speváckeho zboru Trnovčan.