Trnové sa spomína v roku 1393 ako Possessio Tarno (Dŕžava Trnové). Z tohto obdobia je aj názov Tharnow, z roku 1474 Thernowe a 1951 Trnowe a od roku 1958 Trnové. Obec patrila pod lietavské panstvo. Obyvateľstvo sa zaoberalo chovom oviec, včelárstvom a hrnčiarstvom. Obec používala nedatovanú pečať, v strede mala jednoposchodovú kostolnú vežu s baňatou strechou a ukončenú hrotom. V 18. storočí mala 56 domov a 423 obyvateľov a v 20. storočí už 432 domov a 1936 obyvateľov. V roku 1970 sa pripojila k Žiline.


Odkaz: - Kostol svätého Juraja - história


História v rokoch

1393 - prvá písomná zmienka o Trnovom (Tarno)

1397 - prevzatie žilinského práva dedičného richtárstva v Trnovom

1583 - prvá zmienka o drevenom kostole sv. Juraja

1637 - zánik šoltýstva v Trnovom

1652 - Mikuláš Nimohaj ako prvý volený richtár obce

1785 - začiatok používania obecnej pečate

1831 - epidémia cholery v obci

1847 - začiatok dvojročného hladomoru

1850 - presný opis chotára Trnového (medzepis)

1852 - súpis pôdy a rozpis pestovania plodín v Trnovom

1853 - vznik urbárskeho spoločenstva

1857 - kroková mapa trnovského chotára

1869 - súpis obyvateľov

1874 - povolenie na ťažbu štrku

1877 - sčítanie obyvateľov podľa mien a domov

1878 - zoznam majiteľov domov a vlastníctva pôdy

1878 - prvá písomná zmienka o existencií školy

1915 - jeden z najväčších požiarov v obci

1926 - vznik Dobrovoľného hasičského zboru

1938 - vznik futbalového klubu

1945 - oslobodenie Trnového a vznik Miestneho národného výboru

1948 - založenie Materskej školy a založenie Spolku chovateľov holubov

1950 - začiatok vyučovania v novostavbe národnej školy

1950 - vznik Jednotného roľníckeho družstva

1953 - začiatok stolnotenisového športu v Trnovom

1957 - založenie knižnice v Trnovom

1959 - vznik poľovníckeho združenia Dúbravy

1960 - založenie pobočky Červeného kríža

1961 - založenie Ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu

1970 - Trnové mestskou časťou Žiliny

1976 - vznik turistického klubu

1992 - ustanovujúca schôdza obnoveného Urbárskeho spoločenstva

1995 - vysvätenie nového kostola sv. Cyrila a Metoda

2003 - zriadenie samostatnej farnosti v Trnovom

2007 - otvorenie školského viacúčelového ihriska a vznik heligónkovej školy

2009 - obnovenie tradície Hodov sv. Juraja v Trnovom

2010 - vychádza historicky prvá monografia obce, dnes mestskej časti Trnové