Kontaktné údaje na hlásateľa verejného mestského rozhlasu

Filipová Elena - tel.: 0904 850 455


Žiadosť o vyhlásenie a ďalšie informácie nájdete na stránke mesta Žilina:

http://www.zilina.sk/verejny-rozhlas/


V prípade záujmu o vyhlásenie oznamu v mestskom verejnom rozhlase kontaktujte:
a) príslušného hlásateľa, ktorý je uvedený v tabuľke alebo
b) priamo Mestský úrad v Žiline, odbor vnútorných vecí – Mgr. Dana Nagyová 041/7063408.

V prípade poruchy mestského verejného rozhlasu kontaktujte:
a) príslušného poslanca volebného obvodu alebo
b) priamo Mestský úrad v Žiline, odbor vnútorných vecí – Jozef Myšiak 041/7063303.