Oficiálna stránka MC Žabka

Materské centrum Žabka
Cintorínska 1323
Žilina – Trnové
01001

Telefón: 0908 601 486 (štatutárka)

E-mail: mczabka@trnove.net

Facebook: facebook.com/mczabka

Číslo účtu: 2823368753 / 0200


V roku 2010 bolo v Kultúrnom dome Trnové slávnostne otvorené nové materské centrum. Žabka, odveký symbol obyvateľov tejto prímestskej časti, teraz predstavuje aj priestor, v ktorom sa pravidelne môžu stretávať a vymieňať si skúsenosti mladé rodiny s deťmi. Vďaka intenzívnej práci jedenástich mamičiek sa materské centrum pýši malou, no útulne zariadenou herňou, v ktorej sa trikrát do týždňa môžu zahrať najmenší s bohatou škálou hračiek pre chlapcov i dievčatá, získaných vďaka dobrovoľnej zbierke ako i dotácii mesta Žilina v roku 2010. Herňu dopĺňa i bazénik s farebnými loptičkami a ďalšie hravé prvky zakúpené z grantovej podpory Žilinského komunitného fondu. Materské centrum Žabka za svoje krátke pôsobenie začalo viacero vzdelávacích a zábavných aktivít pre deti i rodičov. Tvorivú dielňu spievania a rytmizovania na jednoduchých hudobných nástrojoch, ktorú vedie Zuzana Bizoňová, altová speváčka v Žilinskom miešanom zbore. Aktivita sa zameriava na deti od dvoch do šiestich rokov a hravou formou u nich podporuje vzťah k hudbe a tancu. Ďalej organizujú kurz angličtiny, v ktorej si niekoľko mamičiek opakuje alebo získava základy jazyka. Lektorkou je Janka Pekárová, učiteľka na materskej dovolenke. Samozrejmosťou je popoludnie aranžovania pod vedením Daniely Kabátovej a jej dcéry Zuzany Sládekovej. K pravidelným aktivitám pridala koordinátorka i cvičenie na Fitloptách, plávanie, divadlá, výlety a rôzne iné aktivity. Materské centrum Žabka ponúka svoje aktivity všetkým rodičom a deťom mladším ako šesť rokov. Materské centrum funguje najmä vďaka podpore mesta Žilina a všetkých dobrovoľníkov…