Trnové je mestská časť Žiliny. Leží asi 5 km juhovýchodne od mesta. Susedí so Žilinou, na východe s mestskou časťou Mojšová Lúčka, na západe s mestskou časťou Vlčince a s obcami Stráňavy, Višňové a Rosina. V Trnovom je základná škola s materskou školou, kultúrny dom, urbársky dom, dom ovocinárov, pamätník obetiam vojny, drevený kostol sv. Juraja, kostol sv. Cyrila a Metoda a ako bývalá obec má vlastný cintorín. V kultúrnom dome je umiestená pobočka Žilinskej knižnice. Trnové sa v druhej polovici 17. storočia oddelilo od Višňového a stalo sa fíliou obce Rosina. Od 1. júla 2003 je Trnové samostatná rímsko-katolícka farnosť. Mestskou časťou sa stalo v roku 1970 kedy sa pripojilo k Žiline. Najvýznamnejšou historickou pamiatkou je drevený gotický kostol sv. Juraja, ktorý je naj-západnejšie situovaná drevená sakrálna stavba na Slovensku. Stojí uprostred cintorína a tvorí s okolitou prírodou veľmi krásny harmonický celok. Kostol sv. Juraja bol postavený na prelome 15. a 16. storočia, v období neskorej gotiky. Cez Trnové premáva autobus MHD na linke č.24 - Strážov - Trnové.