Oficiálna stránka MSZ Trnovčan

Miešaný spevácky zbor TRNOVČAN

Občianske združenie
IČO: 35661666
Číslo účtu: 2613864919/1100
Registrácia: MV SR dňa 14. 3. 1996 - č. spisu VVS/1-900/90-11189
Sídlo: Horná trnovská 73, 010 01 Žilina-Trnové
Štat. zástupca: Andrea Gaňová

Alena Bistárová
dirigentka

Nový domov 17
010 01 Žilina-Trnové
0908 270 681


Miešaný spevácky zbor Trnovčan vznikol v roku 1994.
Najprv malá skupinka nadšencov hudby a spevu sa postupne rozrástla až na dnešných tridsaťdva členov.
Sme spoločenstvo ľudí, ktorí spolu tvoria jednu veľkú hudobnú rodinu. Prinášame radosť, oslavu, krásu slova a tónov ľuďom nielen tu v Trnovom a okolí, ale i po mnohých mestách a dedinách celého Slovenska. Vystupovali sme pre rodákov v Karvinej v Českej republike a spievali sme v Rakúsku- v Heiligenkreuzene. Spolu sme absolvovali vyše 320 vystúpení, pri rôznych príležitostiach ako kultúrne slávnosti, duchovné stretnutia, sväté omše, púte, či koncerty. Spevokol je súčasťou trnovského farského spoločenstva.
Spievame skladby - dalo by sa povedať - z každého rožka troška. V 125-tich skladbách, ktoré máme nacvičené, by ste našli piesne duchovné, ktorými oslavujeme veľkosť Boha, piesne ľudové – pripomínajúce zvyklosti a piesne národné ospevujúce históriu a tradície nášho krásneho a básnikmi opradeného slovenského národa.
Piesne sú výtvormi klasikov velikánov hudby, ale aj pospolitého ľudu, ako aj „poznačené“ úpravami dirigenta Milana Bistára, ktorý bol zakladateľom tohto speváckeho zboru a v jeho osobe bolo stelesnené srdce zboru. Dnes zbor vedie jeho dcéra Alena Bistárová.