Názov Skratka Poruchová linka
Žilinské verejné osvetlenie ŽIVO 041 / 505 56 99
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. SEVAK 041 / 707 17 29
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SPP 0850 111 727
Stredoslovenská energetika, a.s. SSE 0800 159 000