Krajská knižnica v Žiline - pobočka Trnové - kultúrny dom
Dolná Trnovská 1/5
010 01 Žilina

1. poschodie

Výpožičné hodiny: streda 12:30 - 16:30

- výpožičky krásnej a odbornej literatúry pre deti a dospelých, výpožičky periodík

Kontakt na knihovníčku: kniznica@krajskakniznicazilina.sk