Krajská knižnica v Žiline - pobočka Trnové - kultúrny dom
Dolná Trnovská 1/5
010 01 Žilina

1. poschodie

Výpožičné hodiny: utorok 13.00 - 17.00

- výpožičky krásnej a odbornej literatúry pre deti a dospelých, výpožičky periodík

Kontakt na knihovníčku: kniznica@krajskakniznicazilina.sk