Adresa:
Kultúrny dom
Dolná Trnovská 1/5
010 01 Žilina

IČO: 420 714 88
Dátum založenia: 18.12.2009


História

História stolného tenisu v Trnovom, ktorého zakladateľom bol František Martinka, siaha do roku 1953. V tom čase neboli hráči registrovaní. Tréningy i zápasy odohrávali v priestoroch miestneho pohostinstva U Kubu.

Súťažne sa začalo hrať v roku 1956. Od tohto času až do roku 1959 boli hráčmi Trnového:

Milan Danaj st.
Jozef Kuba
Rudolf Danišek
Jozej Baksa
Jozef Milec
Milan Miroslav Blanár
Anton Danišek
Alojz Kuba

Súpermi boli napríklad obce Bytčica, Hôrky, Rosina a ďalšie. Počas svojej športovej činnosti sa klub presúval po viacerých telocvičniach - útočisko našiel napríklad v Urbárskom dome a neskôr v ZŠ Trnové. V tom čase sa hrala aj okresná súťaž.


Po dlhej prstávke sa stolný tenis ako športová disciplína začal rozvíjať až v roku 1989. Na túto činnosť sa využívali priestory ZŠ v Trnovom. Hráčmi boli:

Miroslav Broz st.
Anton Broz
Peter Broz
Milan Čerňanský
Milan Danaj st.

V tomto zložení hrali dva roky. Od roku 2002 sa hral stolný tenis v kultúrnom dome rekreačne. Na lepšie časy sa začalo blýskať v roku 2003 - vtedy vznikol Stolnotenisový oddiel Trnové, ktorého predsedom je v súčasnosti Ladislav Danaj. Do súťaže okresov Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto sa prihlásilo družstvo v zložení:

Ladislav Danaj
Štefan Danišek
Branislav Kuba
Miroslav Broz st.
Anton Broz
Milan Danaj st.
Milan Danaj ml.
Peter Tavač
Igor Podhorec
Igor Danaj


V súčasnosti má Stolnotenisový oddiel Trnové tri družstvá, ktoré hrájú v 5.,6.,7. lige, a členská základňa sa rozšírila o ďalších hráčov. Tréningy rovnako ako aj zápasy sa odohrávajú v kultúrnom dome Trnové.

Stolnotenisový oddiel Trnové každoročne organizuje Veľkonočný turnaj, popri ligových zápasoch sa zúčastňuje na rozličných turnajoch, napr. v Žiline, Divine, Lúkach, vo Višňovom, Nižnej a inde, kde sa umiestňuje na popredných miestach.