Adresa: Ovocinárska 227/33, 010 01 Žilina, Trnové

IČO: 00178152 / 2809

Zloženie výboru:

Predseda: Bohumil Fusko - štatutárny zástupca - 0911 114 911
Tajomník - Pavol Podhorec - štatutárny zástupca - 0915 464 993
Pokladník: Ján Moravčík
Podpredseda: Ľubomír Zajaček
Člen výboru: Karol Harmečný

Revízna komisia:

Andrea Ganová
Rudolf Paur
Vladimír Ďurana

ZOSZZ v Trnovom vznikla v roku 1961. V roku 1972 bol slávnostne otvorený Dom ovocinárov, ktorý si členovia postavili svojpomocne z vlastných prostriedkov. Dom ovocinárov ZOSZZ prenajíma na rôzne firemné akcie a oslavy životných jubileí. V mesiaci október zabezpečuje ZOSZZ lisovanie ovocia pre členov a ostatných občanov. Členovia ZOSZZ svojou aktívnou prácou na svojich záhradkách prispievajú k správnej výžive vo svojich rodinách a k ochrane životného prostredia.