Počet obyvateľov Trnové: 2512
k 30.7.2014

Počet obyvateľov Rosinky: 868
k 30.7.2014

História:

Drevený kostol svätého Juraja

Obchod, služby:

Farský úrad

Penzión Chotárik

Predajňa COOP Jednota

Obchod pekárne Ďuroška

Súkromné bary a pohostinstvá

Vzdelávanie

Základná škola s materskou školou

Pobočka Krajskej knižnice v Žiline

Aktvity

Miešaný spevácky zbor Trnovčan

Heligónková škola - Martin Čerňanský

Materské centrum Žabka

Spoločenstvá a združenia

Urbárske pozemkové spoločenstvo

Poľovnícke združenie

Voľný čas

Detské ihrisko Rosinky, Lúčina

Školské ihrisko - umelý trávnik

Futbalové ihrisko

Šport

Hasičský šport - DHZ Trnové

Futbal - FK Trnové

Stolnotenisový oddiel

Holubársky šport