Trnové

• Cintorínska
• Do Brezičia
• Do Brezníka
• Do Mažiarca
• Do Rovní
• Do Stávku
• Dolná Trnovská
• Dúbravy
• Dunajská
• Hanušákova
• Horná Trnovská
• Hornádska
• Hronská
• Chotárna
• Ipeľská
• Klimovské
• Laborecká
• Magočovská
• Na Bárek
• Na kopci
• Nový Domov
• Ohradská
• Okrajová
• Ondavská
• Ovocinárska
• Pod Grendel
• Potoky
• Rakové
• Skotňa
• Šenkárovská
• Šibeničná
• Trnovská medzierka
• Za potokom

Rosinky

• Bagarova
• Brezová
• Hruštiny
• Jasmínová
• Jašíkova
• Majerská
• Mikuláša Nigriniho
• Mládeže
• Nábrežná
• Osloboditeľov
• Rosinská
• Vážska